Felnőtté válás program

Egyesületünk céljai között fontos helyet foglal el az egyetemista korú felnőttek felkarolása, támogatása és vezetése. Olyan korszerű módszerek kidolgozásán munkálkodunk, amelyekkel lehetséges hatni a fiatalokra és értéket közvetíteni feléjük. Korábban a program keretén belül egy interaktív kiállítást készítettünk, amelyet több Kárpát-medencei városban is bemutattunk. Jelenleg két egyetemi kurzust gondozunk.

A „Felnőtté válás és kommunikáció a társas kapcsolatokban” kurzus újszerű és egyedi módja a fiatalok megszólításának. Ez nem egy megszokott frontális egyetemi óra, ahol információk tömkelegét kell megtanulnia a hallgatóknak. Ezen a kurzuson önmagukkal dolgoznak kiscsoportos formában, élménypedagógiai elemek bevonásával.

Alkalmaink 15-20 perces teázós, kávézós szakasszal indulnak, amely segíti a lelki megérkezést is, valamint olyan hangulatot teremt, amelyben a hallgatók jobban megismerhetik egymást. A ráhangolódás után 30-35 perces előadást tartunk, amely felvezeti a témát, és beszélgetésindító gondolatokat ad. Ezt követően a kiscsoportos beszélgetés ad lehetőséget az elmélyülésre. A munka ekkor két önkéntes csoportvezetővel, 10-12 fő részvételével történik.

A „Felnőtté válás és kommunikáció a társas kapcsolatokban” kurzuson egy olyan úton vezetjük végig a fiatalokat, amely során:

  • találkozhatnak önmagukkal,
  • felismerhetik erősségeiket, gyengeségeiket,
  • formálódhat és kialakulhat a véleményük különböző témákban,
  • felismerhetik viszonyulásukat embertársaikhoz és a világhoz.

Legfőbb célunk, hogy felkészítsük a hallgatókat a felelős felnőtt életre és az előttük álló krízishelyzetekre. Játékok, tesztek segítségével szeretnénk olyan önismereti kapaszkodókat adni, amelyek segítik a hallgatókat a mindennapi kommunikációban és embertársaik felé való viszonyulásukban.

A kurzus tematikája olyan ívet jár be félévről félévre, mely az egyéntől indul, és a szűk családi kapcsolatokon, valamint tágabb kapcsolati rendszereken át halad egészen a párkapcsolatig, házasságig. A programban hangsúlyt fektetünk a felnőtté válás egyik nagyon fontos elemére, a társadalmi felelősségvállalásra is.

Felnőtté válás program
Felnőtté válás program

A félévek tematikus felépítése:

1. óra: Ki vagyok én? I., II.
2. óra: Szeretetnyelvek
3. óra: Céltudatosság
4. óra: Kapcsolat a szülőkkel/nevelőkkel, érzelmi + anyagi függetlenedés
5. óra: Hatékony kommunikáció
6. óra: Konfliktuskezelés és megbocsátás
7. óra: Intimitás – szexualitás
8. óra: Koraszülöttmentő Alapítvány
9. óra: A Koraszülöttmentő Alapítvány látogatásának feldolgozása
10. óra: Élettársi kapcsolat vs. házasság, Gyermekvállalás = önfeladás?
11. óra: Spiritualitás
12. óra: A kurzus zárása, búcsúzás